Stad investeert mee in uitbouw StartupVillage Telenet/Idealabs

Donderdag 15 mei maakten Telenet en Idealabs bekend dat ze zullen samenwerken om fors te investeren in tech starters met groot potentieel om het waar te maken en internationaal door te breken.  De stad Antwerpen juicht die samenwerking tussen een startup incubator en een groot toonaangevend bedrijf toe. Dat is hét business model voor de toekomst.

Antwerpen moet de springplank zijn voor de nieuwe generatie van tech-ondernemers. De stad wil daarom mee faciliteren in het ter beschikking stellen van betaalbare ruimte om te ondernemen, in het poolen van middelen voor tech starters en in internationale marketing van Antwerpen als Tech City. Volgende beslissingen worden de komende maanden uitgevoerd:

Ondersteuning Telenet/Idealabs

De stad zet 34.000 EUR middelen in om de ruimte voor de accelerator in te richten. Zij zal samen met Idealabs een wedstrijd uitschrijven voor het ontwerp van de inrichting. Een deel van de uitvoering zal worden uitbesteed aan de sociale economie.
Er wordt ook een partnerschap opgezet voor een vestiging van de incubator-accelerator op een strategische plek in het centrum van de stad. Zo kan een echte StartupVillage uitgebouwd worden, waar hoger onderwijs, ondernemers en investeerders elkaar vinden. 

Ondersteuning vestiging TechShop

De vestiging van de eerste TechShop in Antwerpen zal ondersteund worden door de stad in de zoektocht naar een betaalbare locatie. Daar kunnen productontwikkelaars, entrepreneurs, KMO’s, studenten, kunstenaars en wetenschappelijk onderzoekers gebruik kunnen maken van de laatste innovatieve machines zoals freesmachines, laserapparatuur en 3D-printers. In eerste instantie wordt gedacht om 1,500 m² te reserveren in de parkloods op Spoor Noord.

Samenwerking met iMinds

De financiering van tech starters blijft al bij al een heikel punt.  De accelerator Idealabs/Telenet biedt daar alvast een eerste antwoord op. De stad wil daar ook een zetje bij geven. Samen met het Vlaams innovatie-instituut iMinds wordt een voorstel uitgewerkt om in publiekprivate samenwerking een financieringsfonds voor tech starters in Antwerpen op te zetten. De stad maakt daar alvast 250.000 EUR voor vrij en wil dit laten oprekken met een veelvoud aan private en andere publieke middelen.
Samen met iMinds wordt ook een samenwerking met UA, Karel de Grotehogeschool, Startit@KBC en idealabs uitgewerkt. Zo kan het hoger onderwijs zorgen voor een grotere doorstroom naar tech ondernemerschap.

Samenwerking met DuvalUnion

Samen met DuvalUnion wordt het concept van de RedStartUpLine verder uitgewerkt om internationale banden met toonaangevende startupsteden zoals Amsterdam, Berlijn, Haifa, Londen en New York aan te halen.

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: