Richtlijnen voor uw horecazaak

Vanaf 8 mei zijn er nieuwe maatregelen van kracht voor de horeca. Onder het motto ‘samen tegen corona’ verwachten we dat elke zaakvoerder de richtlijnen opvolgt. Deze richtlijnen werden samengesteld op basis van het beschikbare sectorprotocol. Wanneer het finale ministerieel besluit gepubliceerd wordt, voegen we op  7 mei de info hier aan toe. 

Cafés en restaurants: alleen terrassen zijn open tussen 8 en 22 uur. 

 • Met maximum 4 personen per tafel, behalve wanneer het gaat over personen die onder eenzelfde dak wonen. 
 • Klanten wordt gevraagd om zo veel mogelijk op voorhand te reserveren. 
 • Bediening aan de bar is niet toegestaan. 
 • Chirurgisch mondmasker verplicht voor personeel. Mondmasker verplicht voor klanten bij verplaatsingen. 
 • 1,5 meter tussen tafelgezelschappen. 
 • Verplicht zittend buiten consumeren. 
 • Geluidsversterking mag maximum 80 dB zijn.
 • Klanten mogen NIET in binnenruimte, tenzij om: gebruik te maken van het sanitair, door te wandelen naar terras als dit op geen enkele andere manier toegankelijk is, om de rekening te betalen aan de kassa, met respect van afstandsregels.
 • Take-away in restaurants: tot 22 uur mag je in je restaurant gerechten laten afhalen. 
 • Geen proevertjes (voeding of drank) aanbieden aan klanten. 
 • Voor hotels en logies: eten en drinken moet je in je kamer doen of op het open terras.
 • Er mag geen alcohol voor meeneem-gebruik (o.a.tankstations, afhaalrestaurants, nachtwinkels, frituren...) verkocht worden tussen 22 uur en 5 uur 's ochtends, ook niet in automaten.
 • Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Verkoop van alcohol is verboden na 22 uur.
 • Dancings, discotheken, feest- en receptiezalen blijven gesloten, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies.
 • Alle terrasmeubilair moet bij sluiting van de horecazaak veilig vastgemaakt worden. Bij stormweer moet het terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein. 
 • Plaats buiten je zaak geen grote objecten zoals sandwichborden die de voetgangersstroom kunnen belemmeren.
 • Zorg voor voldoende afvalbakken en plaats ze zo dicht mogelijk bij je eigen gevel.
 • Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niet tewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels.
  - Het verschil tussen quarantaine en isolatie leest u bij FAQ > scroll naar Testdorp.
  - Moeten je werknemers in quarantaine bij besmetting? Zie ook de info van Unizo.

Affiche

Print deze raamaffiche voor café en restaurant

Tijdelijke terrasuitbreiding en winterterrassen

Waar mogelijk kunnen terrassen uitbreiden tot uiterlijk 15 oktober 2021. Je hebt daar wel een toelating voor nodig. Lees er alles over in dit artikel: toelating om je terras uit te breiden verlengd tot 15 oktober 2021.

Standaard vergunde terrassen kunnen worden omgevormd naar een winterrerras onder bepaalde voorwaarden. Lees hoe je dat kan aanvragen in dit artikel over terrassen.

Meer info

Sectoren: 
Deel deze pagina: