Nieuwe manager voor Innovatiecentrum Werk: Yasmien Naciri

Wanneer de arbeidsmarkt uitgedaagd wordt door een aanhoudende personeelskrapte, zijn out-of-the-box initiatieven verantwoord. Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, VDAB en stad Turnhout richtten vorig jaar in een samenwerkingsovereenkomst het InnovatieCentrum Werk op. De stichtende leden nemen een volgende mijlpaal: vanaf 1 juli start als algemeen manager Yasmien Naciri, eerder gekend als auteur, zelfstandig ondernemer en wetenschappelijk medewerker. 

Stad Antwerpen, VDAB, Provincie Antwerpen en stad Turnhout maken in totaal 600.000 euro vrij per werkingsjaar van het Innovatiecentrum Werk. Een engagement voor vier jaar, dat ze verankerden in een samenwerkingsovereenkomst. De aanstelling van een algemeen manager is een cruciale eerste stap in de realisatie van het Innovatiecentrum Werk.

Na een uitgebreide selectieprocedure duidt vandaag het Innovatiecentrum Werk Yasmien Naciri aan als eerste algemeen manager. Op vrijdag 1 juli treedt ze officieel aan. Zij zal de verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse leiding van het Innovatiecentrum Werk, een team uitbouwen en zal out-of-the-box initiatieven ontwikkelen om meer mensen naar werk te leiden. Om innovatieve ideeën voor een beter functionerende arbeidsmarkt te verzamelen en implementeren, zullen ook ondernemers een actieve rol kunnen spelen. Het Innovatiecentrum Werk zal daarover later meer informatie geven.

Een gesprek over haar ambities voor het Innovatiecentrum Werk

Waarom is het Innovatiecentrum Werk anders dan andere initiatieven rond werkgelegenheid? 

"In tegenstelling tot hetgeen al wordt gerealiseerd, vertrekken we met het Innovatiecentrum niet vanuit een vooropgesteld kader dat inzet op eerstelijns werk of zich vastpint aan doelgroepen. Dit is het eerste innovatiecentrum dat zich enkel zal bezighouden met het arbeidsmarktvraagstuk én de bevoegdheid heeft om met zoveel mogelijk partners tot oplossingen te komen en die samen uit te werken. Er wordt ruimte geboden voor trial & error en vooral om met een kritische bril te kijken naar wat al wordt gedaan." 

Wat is de rol van de werkgevers in het Innovatiecentrum Werk? 

"Tot op heden wordt er vooral gekeken naar de potentiële sollicitanten. Ik vind de positie van werkgevers in dit vraagstuk minstens even belangrijk, wat mij betreft zelfs belangrijker. We kunnen dit vraagstuk niet oplossen zonder de werkgevers en als de noodkreten van de afgelopen maanden ons iets leren, dan is het wel dat de werkgevers staan te popelen om deze uitdaging aan te pakken maar niet weten waar te beginnen. Ik hoop dat het Innovatiecentrum hen daar in kan helpen zodat zij vooruit kunnen, maar ook de tienduizenden mensen die op zoek zijn naar werk of zich naast de arbeidsmarkt bevinden."

Hoe kunnen bedrijven zich klaar maken voor de arbeidsmarkt van morgen? 

Als we kijken naar onderzoek dan zien we ook dat jongeren daar zelf een topprioriteit van maken. Zo hechten ze méér waarde aan bedrijven/merken die inclusief en maatschappelijk betrokken zijn. Men moet dus ook kritisch durven zijn over eigen beleid en organisatiecultuur. En het zijn die veranderingen op dat vlak die uiteindelijk afstralen op hoe werkgevers gepercipieerd worden en dus de beslissende factor zijn voor het al dan niet solliciteren. Werkgevers mogen gerust vaker uitpakken over hoe sterk ze zijn op deze vlakken en wat ze te bieden op vlak van talentontwikkeling enzovoort. 

De concrete activiteiten van het Innovatiecentrum Werk zal Yasmien Naciri samen met haar nieuw team verder uitdiepen om de missie van het Innovatiecentrum Werk te laten slagen: ‘innovaties als motor voor tewerkstelling creëren.’

Deel deze pagina: