Nieuw horecapersoneel afgestudeerd met Hospitality Heroes

Vandaag ontvingen 32 anderstalige nieuwkomers hun certificaat als afwasser, medewerker die hotelkamers opruimt en schoonmaakt, keuken- of zaalmedewerker. Verschillende cursisten hebben al een job, de anderen worden nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan

Ze kregen een geïntegreerd leer- en begeleidingstraject. In het traject lag de focus op vaktechnische competenties, Nederlands en algemene competenties die gevraagd worden op de werkvloer. Aansluitend volgde een stage bij een van de 32 Antwerpse horecabedrijven die meewerkten aan dit project.

"Het project Hospitality Heroes toont aan dat inzetten op inactieven succesvol kan zijn als men samenwerkt met de juiste partners: de stad, VDAB en de sector. Het wegnemen van drempels zoals taal is cruciaal. Zo werd de opleiding voor zaalmedewerkers bijvoorbeeld in het Engels georganiseerd, met Nederlandstalige ondersteuning."

- Directeur Horeca Forma Robin Vanderelst

Het afgelopen jaar ontving VDAB maar liefst 1.988 vacatures in de sector horeca en toerisme in de stad Antwerpen, meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar voordien. De stijging is ook meer dan dubbel zo hoog dan in de rest van Vlaanderen.

Stad Antwerpen en VDAB hebben de ambitie om in Antwerpen de werkzaamheidsgraad te verhogen naar 70%. Het streefdoel is een win-win voor alle Antwerpenaren, van ondernemer tot werkzoekende. Het project Hospitality Heroes bewijst dat specifieke opleidingen gericht op anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen en asielzoekers leiden tot duurzame tewerkstelling.

Het project kwam tot stand op initiatief van Horeca Forma (het sectorfonds van de horeca in Vlaanderen) met steun van stad Antwerpen en VDAB. 

Heb je als werkgever zin om samen te werken met Horeca Forma met stageplaatsen of opleidingen? Neem contact op met Joris.Rutsaert@horecaformavlaanderen.be

Deel deze pagina: