Jongeren vullen vacatures in bij IKEA via WIJ-traject (video)

In Antwerpen zijn vandaag 7500 jongeren (of één op vier) op zoek naar werk. Vaak gaat het om ongekwalificeerde jongeren die door omstandigheden geen of weinig kansen kregen. Ondanks de hoge werkloosheid bij jongeren krijgen veel  Antwerpse bedrijven hun vacatures niet ingevuld. 

Daarom ondersteunt de overheid projecten waar jongeren bijscholing krijgen en werkervaring in bedrijven kunnen opdoen en tijdens dit hele traject individueel begeleid worden. Bedrijven krijgen premies voor het aanwerven van kortgeschoolde jongeren. Er bestaan ook tewerkstellingsmaatregelen waarmee de loonlasten dalen. 
 
Een van die projecten is het WIJ-traject, waarmee vandaag zo’n 1700 jongeren trachten kwalificaties te behalen. Zo versterken ze hun competenties en vergroten ze hun kans op werk. 
 
In de volgende film getuigt Ikea over alle voordelen bij het aanwerven van jongeren die een WIJ-traject volgen.

Deel deze pagina: