Horeca Vlaanderen lanceert mystery visits

Dit najaar start Horeca Vlaanderen met mystery visits in de Vlaamse kunststeden Brugge, Gent en Antwerpen. Horecaondernemers kunnen zich vrijwillig aanbieden voor een professionele doorlichting door een anonieme bezoeker. “Mystery visits brengen de sterke en zwakke punten van de horecazaak in kaart. Zo weet de ondernemer waar hij moet ingrijpen om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren”, zegt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen.

“De beleving van de klant en de perceptie van de ondernemer liggen soms ver uit elkaar.  Met mystery visits houden we de zaakvoerder een spiegel voor. Na inschrijving krijgt hij bezoek van een professional die de kwaliteit van de dienstverlening beoordeelt. Achteraf wordt een individueel rapport bezorgd met een overzicht van de sterktes, zwaktes en verbeterpunten. Ook worden suggesties voor opleidingen en vorming voorzien.”
 

Advies, geen controle

Deze ‘ervaren klanten’ hebben allemaal een specifieke opleiding genoten en quoteren op diverse niveaus. Van reservatie en ontvangst tot bediening en inrichting, alle aspecten van een horecabezoek worden gedetailleerd gewogen. “Veel ondernemers zullen versteld staan hoe hun eigen perceptie verschilt van die van hun klanten. Zo is de menukaart misschien helemaal niet zo duidelijk, of wordt de ontvangst toch niet als echt hartelijk ervaren. Het opzet is om de ondernemer een meetinstrument te bieden om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren. Er is zeker geen controlerend of sanctionerend aspect aan verbonden”, aldus Danny van Assche.
 

Pilootproject

Voorlopig betreft het een pilootproject in samenwerking met de vzw Kunststeden en de betreffende toeristische diensten. Het project maakt deel uit van het thema ‘ondernemingsvriendelijke gemeente’, wat financieel wordt ondersteund door het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie.
 “In eerste instantie richten we ons tot de uitbaters in de kunststeden Antwerpen, Brugge en Gent. Het is de bedoeling om op termijn het project uit te breiden naar heel Vlaanderen. Inschrijven voor een mystery visit gebeurt vrijwillig op de website www.mysteryvisithoreca.be.”
 

Sectoren: 
Deel deze pagina: