Digitale checklist, cobots of andere innovaties: stad Antwerpen maakt €825.000 vrij om bedrijven en kwetsbare werkzoekenden te matchen

copyright Koen Broos

Wil je een nieuwe dienstverlening uitrollen, je werkvloer innovatief en toekomstgericht organiseren of een digitaal innovatief project uitwerken om sociale tewerkstelling te creëren? Vanaf 1 oktober 2020 kan je je innovatieproject indienen bij stad Antwerpen. De stad maakt een totaal budget vrij van €825.000 voor projecten, ingediend voor 30 juni 2023.

Nieuwe productie of dienstverlening ontwikkelen

Het project dat jij als ondernemer voorstelt, is een nieuwe dienstverlening in de stad, een vernieuwing op de werkvloer of een technologische of digitale ontwikkeling die complexe taken vereenvoudigt.

Deze vernieuwing moet de garantie bieden arbeidsplaatsen te behouden of te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Zo maakt een digitale checklist het medewerkers met Downsyndroom mogelijk om zorgtaken volledig uit te voeren. Met hulp van een cobot – digitale begeleiding die een volledige procedure opsplitst in deelprocessen – kunnen medewerkers van een maatwerkbedrijf fietsen assembleren.

Financiële steun bij de voorbereiding of de implementatie

De stad biedt ondersteuning tijdens het voortraject van het innovatieproject of tijdens de implementatie ervan.

Voortraject

Tijdens het voortraject stel jij als ondernemer een innovatieteam samen en werk je een business- en financieel plan uit. Je vertrekt van een business opportuniteit of een problematiek op de werkvloer en bedenkt een innovatiemethodiek of –structuur die kan geïmplementeerd worden.

Ken je geen experten die je hierbij kunnen helpen? De stad kan je samenbrengen met creatieve experten via ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Deze experten zijn ijzersterk in systeemdenken en reiken innovatieve denkwijzen aan.

Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €20.000.

Implementatietraject

Tijdens het implementatietraject werk je je businessplan uit. Je rolt de vernieuwende dienst of productielijn op de werkvloer uit. Je realiseert minimaal een test-productielijn, een prototype of een testzone met digitale toepassingen op de werkvloer.

Dit traject maakt kans op financiële steun van max. €60.000.

Doe mee en maak werk via innovatie

Wil je je sociaal ondernemerschap starten of versterken door een innovatief project uit te werken en daarmee tewerkstelling creëren voor kwetsbare werkzoekenden, dien dan je project in

Meer informatie vind je in het toelagereglement en de financiële richtlijnen. Heb je nog vragen? Mail ze naar work@antwerpen.be

Belangrijk

  • Je bent een onderneming met sociaal engagement of een regulier bedrijf, een sectororganisatie of een kennisinstelling die voor dit project een partnerschap vormen met een sociale onderneming
  • Het voortraject heeft een maximale looptijd van 6 maanden, de implementatie maximum 12 maanden.
  • Projecten kunnen gefaseerd ingediend worden tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2023. De deadlines staan in het toelagereglement.
Deel deze pagina: