Creative Jumpers, groeiers leren strategisch denken

Annick Schramme, academisch verantwoordelijke van de Antwerp Management School, organiseert masterclasses voor creatieve ondernemers onder de noemer Creative Jumpers. Daar wordt hen aangereikt hoe ze hun onderneming kunnen laten groeien.

De eerste masterclass Creative Jumpers van de Antwerp Management School liep in maart af. Wat is voor u het grote verschil tussen de masterclasses voor Creative Jumpers en de masterclass overkoepelende opleiding Cultuurmanagement ? 
 
Annick Schramme: “Creative Jumpers focust echt meer op de individuele creatieve ondernemer of het kleine bedrijf met een aantal medewerkers. Het gaat om mensen die al een tijdje bezig zijn met het vermarkten van hun creatief idee. Ze staan op het punt om een sprong te maken in hun loopbaan, om te ‘jumpen’. Maar ze hebben daarvoor nood aan een strategische denkoefening: waar staan we nu, waar willen we naartoe ?"
 
"Deze reflectie over het eigen kunnen vertaalt zich dan in een businessplan. Op dit uitgewerkt plan krijg je dan uitgebreide feedback van een jury van ondernemers, academici en beleidsmensen.” 
 
Merkt u zelf opmerkelijke verschillen tussen managers en ondernemers? 
 
“Vanuit de praktijkervaring merk je dat het vaak andere mensen zijn, andere types. Een manager beheert en beheerst de organisatie en is dus meer naar binnen gericht, terwijl de ondernemer per definitie meer naar buiten kijkt, en dus ook beter kan netwerken. Als ondernemer zoek je telkens weer opnieuw naar opportuniteiten, managers focussen op het beheer ervan.” 
 
“Creatief ondernemerschap verschilt ook van gewoon ondernemerschap. Het wordt niet gedreven in de eerste plaats door winstoogmerk maar vaak door het scheppende, het artistieke aspect. Het gaat dikwijls om het zoeken naar inhoudelijke sterke verbanden, en het financiële plaatje komt bij creatieven daarom niet snel op de eerste plaats.” 
 
Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die meegegeven worden in de masterclasses ?
 
“De studenten leren dat ze een balans moeten zoeken tussen het inhoudelijke en het zakelijke. Want als je eenmaal aan het groeien bent, wordt het moeilijk om je nog enkel te focussen op het inhoudelijke. Veel ondernemers willen het contact met de inhoud niet verliezen, maar je takenpakket neemt enorm toe en je moet gaan delegeren."
 
"Je kan dat zakelijke en dat artistieke echter wel in evenwicht houden als je gaat naar een systeem van teamworking. Dat zie je ook in de modellen die tegenwoordig academisch meer naar voor worden geschoven, als oplossing voor de nood aan een balans tussen exploitatie en exploratie binnen eenzelfde team."
 
Hoe kan de ambitieuze ondernemer zijn plannen naar een niveau hoger tillen? Waarbij kan deze opleiding echt helpen?
 
“We leren je nadenken over een aantal basisvragen. Waarom doe ik het? Voor wie doe ik het? Wie koopt mijn product? Hierbij zetten we sterk in op communicatieve vaardigheden, zoals je missie leren verwoorden in één zin. Ondernemers denken nog te vaak vanuit zichzelf en vanuit het creatieve. Wij helpen hen bij het verscherpen van hun marketing en communicatie."
 
"Je merkt ook dat de meeste creatievelingen van nature geen belangstelling hebben voor het financiële aspect. Sommigen besteden het dan uit, maar het is wel héél belangrijk dat je het zelf  kan opvolgen. Anders kan je nooit weten waar je efficiëntiewinst zit. Je laat het dan volledig over aan iemand anders, en dat houdt toch wel wat risico’s in. Door zelf een balans te kunnen lezen, kan je het ook opvolgen en het overzicht behouden.”
 
“Op het internet kan je heel wat informatie terugvinden om je te helpen professionaliseren. Maar de meerwaarde van de opleiding is toch ook echt wel de persoonlijke coaching. Veel creatieven zijn zeer gedreven door hun idee, maar maken vaak te weinig strategische plannen. Daar gaan we met hen op werken. Het leren van elkaar, het peer-to-peer gegeven, is ook een absolute meerwaarde van het programma. Mensen uit verschillende disciplines zoals mode, design én podiumkunsten leren effectief samenwerken en geven elkaar feedback.” 
 
Waar botsen groeiende creatieve ondernemers het vaakst tegenaan? Wat zijn kritische succesfactoren bij de meeste groeiers? 
 
“Het spanningsveld tussen de dromen, de mensen en de middelen die er voorhanden zijn. Dat is voor veel creatieven nog moeilijk. Het buikgevoel zit vaak goed, maar je moet ook systematisch kunnen nadenken over welke stappen je organisatie neemt. Dat ontbreekt nog vaak. Ze zien wel de mogelijkheden, en hebben daar een goed gevoel over, maar ze denken er nog niet systematisch over na."
 
"Dat heeft dikwijls te maken met prioriteiten stellen, goede planningen en timemanagement. Ze durven ook weleens uitweiden, dat kan in hun nadeel spelen bij bijvoorbeeld een pitch. Vandaar dat de communicatieve vaardigheden verscherpen een belangrijke doelstelling is. Veel creatieve ondernemers vinden dat verschrikkelijk moeilijk.” 
 
Wat maakt een creatief ondernemer voor u bijzonder? 
 
“Ze hebben een zéér sterke intrinsieke motivatie en gedrevenheid.  Dat motiveert ook om met hen samen te werken, het is zeer aanstekelijk. Veel creatieve ondernemers hebben ook echt een sterk innovatief vermogen. Sommigen zijn ook zeer goed in het houden van veel media-aandacht. En de creatieve ondernemer is de homo ludens bij uitstek, die spelenderwijs werkt en organiseert.”
 
Welke tips zou u tot slot nog mee willen geven aan de creatieve ondernemer? 
 
"Omring je met de juiste mensen. Zoek mensen of organisaties die je goed kunnen informeren en wissel informatie uit met gelijkgezinden. Bouw je eigen netwerk uit en vooral: durf stappen te zetten."
 
Annick Schramme is sinds 2008 academisch verantwoordelijke van de masteropleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en leidt het Competence Center Creatieve Industrie aan de Antwerp Management School. Aanvankelijk lag de focus op het professionaliseren van de culturele sector. Gaandeweg kwam de focus ook te liggen op meer profit-gedreven sectoren, die Schramme vertaalde naar een verbreding van de opleiding tot een Major in de Creatieve Industrie. Sinds kort organiseert ze aan de Antwerp Management School ook masterclasses voor creatieve ondernemers zelf, waarin hen, onder de noemer “Creative Jumpers”, wordt aangereikt hoe ze hun onderneming kunnen laten groeien.  
 
Lees het volledige magazine over Antwerpse creatieve ondernemers

Uw verhaal in het volgende magazine? Gaat uw Antwerps bedrijf binnenkort internationaal? Heeft u tips voor de startende creatieveling? Laat het ons weten op creative@stad.antwerpen.be.

Deel deze pagina: