Coronavirus: wat betekenen de maatregelen voor jouw bedrijf in Antwerpen?

Vragen over algemene maatregelen, ook voor niet-ondernemers, vind je op antwerpen.be. Op de website van de FOD vind je een overzicht van de nog geldende maatregelen en specifieke protocollen per sector.

Algemene maatregelen 

Richtlijnen voor winkels

 

Maatregelen voor horeca (cafés en restaurants en hotels)

 • Er zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt.
 • Binnen is een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht
 • Discotheken en dancings kunnen openen op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte. De toegang tot deze inrichtingen dient in alle gevallen te worden georganiseerd met gebruik van het Covid Safe Ticket.
 • Dansen in cafés is toegelaten.

Meer richtlijnen voor horecazaken:

Meer richtlijnen voor organisaties en ondernemingen binnen toerisme:

 

Maatregelen voor markten en ambulante handel

 • Markten met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen mogen plaatsvinden.
 • De markt- en kermiskramers kunnen enkel voeding of dranken aanbieden met naleving van de regels van de horeca.
 • Rondrijdende verkoop (inclusief ijskar) is toegelaten. De exclusieve verkoop van alcohol valt niet onder deze categorie en is in deze vorm dus niet toegestaan.
 • Vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen geldt er een eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang.

 

Maatregelen voor (niet-medische) contactberoepen

 • Niet medische contactberoepen zijn open: barbiers en kappers, schoonheidssalons, Bemande zonnebanken en zonnecentra, niet-medische pedicurezaken, nagelsalons, massagesalons en tatoeage- en piercingsalons. Ook de activiteiten in de professionele kappersscholen kunnen plaatsvinden. Docenten mogen er stagiaires begeleiden. Dienstverlening aan en in huis is toegelaten. Alle zaken moeten de toepasselijke protocollen respecteren.
 •  Mondmaskers zijn verplicht voor de dienstverlener en de klanten in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen worden uitgeoefend, d.w.z. wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor een duur van minstens 15 minuten.

 

Maatregelen voor recreatieve en culturele activiteiten

 • Evenementen, culturele en andere voorstellingen en sportieve wedstrijden kunnen plaatsvinden:
  • Er zijn geen beperkingen meer inzake mondmasker, sociale afstand en horeca, voor evenementen binnen met minder dan 500 toeschouwers en minder dan 750 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.
  • Evenementen met meer toeschouwers maken gebruik van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen.

 

Evenementen organiseren?

Voor evenementen op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er belangrijke basisregels die ervoor moeten zorgen dat de gezondheidssituatie in de stad zo positief mogelijk blijft.

 

Maatregelen jeugd- en sportorganisaties

 

Wil je weten of je jouw zaak kan openen en aan welke voorwaarden je moet voldoen? Zie de algemene website over corona, de websites van de federale overheidsdienst economie, Unizo en VOKA. Ook andere websites van beroepsverenigingen, sectorfederaties, sociale secretariaten, ... kunnen je de nodige info bezorgen.

 

De stad Antwerpen garandeert dienstverlening, ook voor ondernemers

De stad Antwerpen garandeert enkel de essentiële dienstverlening aan de loketten. Je kan enkel nog op afspraak terecht voor de meest dringende zaken. Maak voor het aanvragen van je attesten en documenten zo veel mogelijk gebruik van het e-loket.

Antwerpenaars met vragen over corona kunnen bellen naar de lokale corona-infolijn: 03 435 95 55. Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9 tot 17 uur

Heb je andere vragen voor de stad Antwerpen? Bekijk het overzicht van de meest gestelde vragen over de aangepaste stedelijke dienstverlening voor bewoners en bezoekers. Het contactcenter van stad Antwerpen is telefonisch bereikbaar op 03 22 11 333, elke werkdag van 9 tot 17 uur of via info@antwerpen.be.

Loket voor omgevingsvergunningen

Bekijk alle info hierover en de contactinformatie van het loket voor omgevingsvergunningen

Student-ondernemers van TAKEOFFANTWERP

Student-ondernemers kunnen terecht bij de starterscoach van de stad Antwerpen voor alle vragen over studeren en ondernemen, elke dinsdagvoormiddag tussen 9 en 13 uur. Meer informatie op de website van TAKEOFFANTWERP.

Werfsignalisatie

Mail uw vragen naar: werfsignalisatie_midden@antwerpen.be, werfsignalisatie_zuid@antwerpen.be of werfsignalisatie_noord@antwerpen.be. Indien nodig neemt de dienst zelf telefonisch contact op.

 

Steunmaatregelen voor ondernemers

Stedelijke steunmaatregelen

Het Antwerpse stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen. De stedelijke steunmaatregelen situeren zich vooral op het vlak van fiscaliteit, ter beschikking gesteld patrimonium, communicatie en dienstverlening. Deze maatregelen moeten ondernemers helpen om deze moeilijke periode door te komen en actief te blijven. Tegelijk geeft het stadsbestuur de aanzet voor een doorstart van Antwerpen als ondernemende stad eens de noodsituatie achter de rug is.

Andere maatregelen

Ook de federale en de Vlaamse regering nemen extra maatregelen om bedrijven te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen. 

 

Controle door politiediensten 

Als we de verspreiding van het coronavirus willen tegengaan, wordt de inzet en burgerzin van iedereen gevraagd. Iedereen heeft in deze bijzondere moeilijke tijden verantwoordelijkheid op te nemen. Alleen door het contact zo minimaal mogelijk te houden, verkleint de kans op besmetting. De voorzorgsmaatregelen goed opvolgen, is dus een must.

De lokale politie zal in de eerste plaats toezicht houden en bemiddelen. Pas na herhaaldelijke tussenkomsten in handelszaken die zich niet houden aan de opgelegde voorschriften, zal de politie maatregelen nemen.Afhankelijk van eventuele bijsturingen kan de politie strenger optreden.

De boete voor een overtreding van de coronamaatregelen bedraagt 250 euro en wordt onmiddellijk geïnd.

Deel deze pagina: