Schrijf je loopbaancentra in voor de steun van stad Antwerpen: gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijke werklozen.

Copyright: Getty

Alle Antwerpenaren kunnen gratis loopbaancoaching volgen, als ze minstens één dag technisch werkloos waren vanaf 1 september 2020. Erkende loopbaancentra moeten zich inschrijven als ze dit aanbod willen aanbieden.

Veel Antwerpse werknemers worden geconfronteerd met onzekerheid en transities op een snel veranderende arbeidsmarkt. Voor tijdelijk werklozen is dit nog acuter aanwezig. Via loopbaanbegeleiding willen we Antwerpse werknemers, zelfstandigen en freelancers motiveren om sneller de stap naar nieuwe werkervaringen te zetten.

Dit doen we door gratis loopbaanbegeleiding aan te bieden aan alle Antwerpse burgers die minimaal 1 dag tijdelijk werkloos zijn geweest tussen 1 september 2020 en de start van de loopbaanbegeleiding. Dit aanbod gaat in op 1 mei 2021 en loopbaanbegeleiding kunnen opgestart worden tot 30 november 2021 of tot budget is uitgeput. De loopbaanbegeleiding wordt afgerond voor 15 december 2021. De terugbetalingsdossiers moeten ten laatste op 22 december 2021 ingediend en volledig zijn. 

Om dit te realiseren werken we graag samen met de erkende loopbaancentra in (en rond) Antwerpen.

Hoe stelt een erkend loopbaancentrum zich kandidaat ?

Stad Antwerpen maakt een onderscheid tussen bewoners die recht hebben op een loopbaancheque en zij die hier geen recht op hebben.

Recht op een loopbaancheque?

Bewoners die recht hebben op een Vlaamse loopbaancheque, bestellen deze via VDAB. Na hun aanvraag en betaling kan iedere Antwerpenaar die in aanmerking komt, de aankoopkost van 40 euro terugvorderen via Antwerpen.be. 

Krijg je een aanvraag voor coaching én voldoet je kandidaat aan de drie voorwaarden hieronder? Adviseer je kandidaat tijdens het intakegesprek over het gratis aanbod van de stad en ondersteun ze, indien nodig, bij hun aanvraag op Antwerpen.be. 

Geen recht op een loopbaancheque? Toch blijft gratis coaching mogelijk 

Was je kandidaat niet lang genoeg in dienst of heeft hij of zij onlangs een loopbaancheque gebruikt? In normale omstandigheden heeft de kandidaat geen recht op loopbaanbegeleiding. Voor bewoners die geen recht hebben op een loopbaancheque werkt stad Antwerpen met een ‘derdebetalerssyteem’. De stad Antwerpen betaalt de factuur die je als loopbaancentrum opmaakt, op naam van de kandidaat. Je kan deze facuur terugvorderen via de terugbetaling in stap 2. 

Heb je een erkend loopbaancentrum én wil je dit steunpakket ‘gratis loopbaanbegeleiding aan tijdelijke werkloze Antwerpenaren’ aanbieden? 

Stap 1:  Meld je loopbaancentrum aan bij de stad Antwerpen 

Je ontvangt: 

  • extra informatie over het stedelijk aanbod. 
  • een uitnodiging voor een gratis e-learning over de Antwerpse arbeidsmarkt (vanaf medio juli) 

Stap 2: Via deze link start je de aanvraagprocedure voor de terugbetaling van loopbaanbegeleiding, voor Antwerpenaren die geen loopbaancheques gebruiken. 

Terugbetaling voor loopbaancentra

De terugbetalingsprocedure voor de loopbaancentra is aangepast. Om de terugbetaling te kunnen doen heeft de stad Antwerpen een factuur nodig. Alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat aan alle BTW-verplichtingen wordt voldaan. De factuur moet niet betaald of voorgeschoten worden door de klant. We werken via het derdebetalerssysteem. Je maakt als loopbaancentrum een factuur op, op naam van de klant. Het loopbaancentrum bezorgt deze factuur aan de stad, de stad betaalt de factuur van je loopbaancentrum.

Een complete factuur is: 

  • BTW-inclusief,
  • is op naam van de klant/coachee
  • bevat het aantal uren loopbaanbegeleiding.

Wie komt in aanmerking voor gratis loopbaanbegeleiding?

Stad Antwerpen biedt 4 uur gratis loopbaanbegeleiding aan, aan iedereen die voldoet aan de volgende 3 criteria:

  • de bewoner is gedomicilieerd in Antwerpen, postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, 2140, 2170, 2180, 2600, 2610, 2660 
  • én de bewoner is op het moment van de begeleiding werknemer, zelfstandige in bijberoep of freelancer
  • én de bewoner is minimaal 1 dag technisch werkloos geweest tussen 1 september 2020 en start van de loopbaanbegeleiding.

Werknemers uit de horeca-, toerisme of evenementensector hebben bovendien recht op een bijkomende 3 uur gratis loopbaanbegeleiding.

Contact en info

Het volledige reglement lees je hier.

Antwoorden op veel gestelde vragen lees je hier.

Toch een vraagje? Stuur ons je mail: work@antwerpen.be

 

Sectoren: 
Deel deze pagina: