Wat zijn uw noden?

Voor kleine ondernemers is het een grote stap om personeel aan te nemen. Velen worden afgeschrikt door de kosten. Tegelijk biedt het kansen om verder te groeien met uw bedrijf.

Stel uzelf de volgende vijf vragen voor u personeel aanneemt:

 • Heb ik de ambitie om te groeien of blijf ik liever alleen verder werken?
 • Wil ik naast ondernemer ook manager worden?
 • Hoeveel tijd en geld kost personeel mij?
 • Kan ik het werk niet uitbesteden en mij focussen op de zaken waar ik goed in ben?

Daarnaast is het zinvol om een overzicht te maken van uw werk en de momenten waarop u extra veel werk moet verzetten. Wellicht blijft u sommige taken graag zelf doen of hebt u alleen maar tijdelijk iemand nodig.

 

Welke alternatieven zijn er?

Er bestaan allerlei alternatieven voor vast personeel. Ze brengen minder risico’s en rompslomp met zich mee, maar kosten vaak meer tijd en geld. U kan bijvoorbeeld een beroep doen op freelancers of uitzendkrachten, of werken met oproepcontracten, detacheren en uitbesteden van mensen.

Hoe zit het met de sociale verplichtingen?

Een nieuwe werkkracht brengt heel wat administratief werk met zich mee. U moet bepaalde verplichtingen vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. U kan dat zelf doen of een beroep doen op de diensten van een erkend sociaal secretariaat.

 • U identificeert zich bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) als werkgever. Dat kan online via de toepassing WIDE (Werkgeveridentificatie).
 • Als u een personeelslid aanwerft, moet u een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (Dimona) doen bij de RSZ. Dat is verplicht voor alle werkgevers van alle sectoren, en het moet elektronisch gebeuren. Door die aangifte meldt u aan de RSZ de aanwerving of het vertrek van een werknemer in de onderneming.

U kan die stappen zelf zetten, en dan zijn er geen kosten aan verbonden. U kan tegen betaling ook een erkend sociaal secretariaat of een ondernemingsloket inschakelen. De aansluiting bij een sociaal secretariaat kost geld. Informeer vooraf naar de kostprijs. Als nieuwe werkgever kan u bij de aanwerving van uw eerste werknemer, voor zover u voor die werknemer recht hebt op een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid, van de RSZ een financiële tussenkomst in de inschrijvingskosten bij een erkend sociaal secretariaat krijgen. Die tussenkomst wordt ook toegekend bij de aanwerving van een tweede werknemer.

Naast de verplichtingen die u hebt in verband met de sociale zekerheid moet u:

 • een arbeidsovereenkomst en een arbeidsreglement opmaken
 • een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, ongeacht de duur van de arbeidsprestatie. Als werkgever bent u aansprakelijk voor elk ongeval op het werk zelf, en op weg van en naar het werk. Als u geen verzekering afsluit, riskeert u een boete en draait u op voor de soms zeer zware financiële gevolgen bij een arbeidsongeval
 • zich aansluiten bij een kinderbijslagfonds binnen 90 dagen na aanwerving. Kiest u zelf geen fonds, dan sluit u automatisch aan bij de Rijksdienst voor Kinderbijslagen van Werknemers (RKW). Voor enkele sectoren geldt geen vrije keuze
 • zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • administratief in orde zijn (onder andere een personeelsregister bijhouden, een loonfiche afleveren ...)

Als u arbeiders in dienst neemt, moet u zich aansluiten bij een kas voor jaarlijkse vakantie. Die aansluiting gebeurt via de inschrijving bij de RSZ. Veel werkgevers sluiten zich aan bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Sommige sectoren (voeding, bouw, metaal ...) hebben een eigen vakantiekas.

Hoeveel kost personeel?

De kosten die gepaard gaan met het aanwerven van personeel zijn afhankelijk van de sector en het aantal uren dat de werknemer werkt. De voornaamste kosten voor u als werkgever bestaan uit het (bruto)loon en de sociale werkgeversbijdrage.

Per sector zijn er minimumlonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten per sector (cao’s). Meer betalen mag; minder niet. Het loon moet duidelijk vermeld staan in de arbeidsovereenkomst.

De sociale werkgeversbijdrage is een bijdrage die u als werkgever betaalt aan de sociale zekerheid. De hoogte van de bijdrage verschilt van sector tot sector. Voor de eerste drie medewerkers die u aanwerft, krijgt u een vermindering op de werkgeversbijdrage. Er is ook een vermindering mogelijk bij de aanwerving van bijzondere doelgroepen, zoals oudere werknemers of langdurig werkzoekenden.

Premies

Als u personeel in dienst neemt, hebt u in bepaalde gevallen recht op een premie van de overheid, bijvoorbeeld als u personen uit een bepaalde doelgroep aanwerft. Zo geeft de VDAB een premie als u een werkloze 50-plusser in dienst neemt met een contract van onbepaalde duur. Ook voor de aanwerving van een werknemer met een arbeidshandicap is een tegemoetkoming voorzien. Verder zijn er subsidies voor sociale tewerkstellingsprojecten via het Europees Sociaal Fonds en voor organisaties en bedrijven die via een diversiteitsplan extra aandacht besteden aan diversiteit.

Bekijk het overzicht van premies en voordelen.

Waar vindt u personeel?

Voordat u op zoek gaat naar personeel, is het een goed idee om een erkend sociaal secretariaat onder de arm te nemen. Dat is een erkende dienstverrichter die de loonadministratie van u overneemt. Het sociaal secretariaat zorgt ervoor dat de socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing correct afgehouden worden en is uw adviseur in alle administratie die met uw personeel te maken heeft. Hun dienstverlening bespaart u met andere woorden heel wat werk en staat in voor een correcte afhandeling, aan de ene kant naar uw werknemer(s) toe, maar anderzijds ook naar de fiscus en de RSZ.

Vacaturebegeleiding op maat

Stad Antwerpen werkt nauw samen met VDAB en andere partners om u te helpen bij uw werving en selectie. Met hun hulp vindt u vlotter geschikte kandidaten, selecteert de geknipte medewerker uit de sollicitanten, en biedt hen gepaste opleidingen of bijscholingen aan indien nodig.

Jaarlijks organiseert stad Antwerpen met haar partners doelgerichte jobevents. Als bedrijf kan u zich er voorstellen aan bezoekers die vooraf geselecteerd en uitgenodigd worden.

Vraag meer info over vacaturebegeleiding

Talentenhuizen voor knelpuntvacatures

Sommige economische sectoren vinden moeilijk geschikte werknemers. De stad Antwerpen werkte daarom samen met VDAB, de provincie en andere partners uit de verschillende sectoren om gespecialiseerde talentenhuizen op te richten:

 • Bouwbedrijf en op zoek naar geschikte kandidaten? Contacteer Talentenwerf voor specifieke opleidingen op de werf om werkkrachten te vormen met de juiste competenties.
 • Uw bedrijf in de metaal- of chemiesector zoekt werknemers met het juiste profiel? Schakel Talentenfabriek in om kandidaten te vinden die via opleidingstrajecten beantwoorden aan het vereiste profiel.
 • Uw logistiek bedrijf in de Antwerpse haven heeft nood aan bedienden met kennis van haven en logistiek? Neem contact op met Talentenstroom voor logistiek bedienden die via opleiding-op-maat matchen met uw vacature.

Kennismaking met jongeren op maat van uw bedrijf: Engage+

Met Engage+ zet u de deuren van uw onderneming open voor werkwillige jongeren die het moeilijker hebben zich voor te stellen in een brief of tijdens een sollicitatiegesprek. Stad Antwerpen organiseert gratis een bezoek aan uw bedrijf. U bepaalt het programma.

Professionele coaches selecteren de juiste profielen voor dit bedrijfsbezoek. De deelnemende jongeren maken met een interactief programma kennis met uw bedrijf. Tegelijk leert u hun competenties kennen en kan u inschatten of ze een goede match zijn voor uw onderneming, of voor specifieke vacatures.

Neem contact op voor meer info over Engage+

Studentenjobs

Tijdens de zomervakantie neemt uw vaste personeel natuurlijk graag wat verlof op. Hun afwezigheid kan u deels opvangen door studenten in te schakelen. Maar ook buiten de schoolvakanties kan u voor sommige taken een beroep doen op studentenarbeid. Daaraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. U hebt een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten nodig, net zoals voor een gewone arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, dienstbode of huisarbeider.

Anders dan voor uw vaste personeel, gelden voor studenten nog enkele bijzondere bepalingen. Studenten die niet meer dan een bepaald aantal uren per jaar werken, hoeven bijvoorbeeld geen socialezekerheidsbijdragen te betalen.

Lees meer over tewerkstelling van studenten

Flexi-jobs

Bent u actief in de horeca of detailhandel, als kapper, slager of bakker? Dan kan u gebruikmaken van de zogenaamde flexi-jobs. Die zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen of bijverdienen, op voorwaarde dat ze drie kwartalen geleden voor minstens 80 procent tewerkgesteld waren. Er is geen beperking op het aantal uren of loon dat iemand als flexi-werknemer mag presteren. De werkgever betaalt 25% werkgeversbijdragen.

Bij de Dimona-aangifte van de flexi-werknemer gaat het systeem automatisch na of de voorwaarde vervuld is. Als dat niet zo is, wordt de aangifte niet aanvaard.

Lees meer over flexi-jobs

Werknemers van maatwerkbedrijven

In maatwerkbedrijven werken mensen die moeilijk aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Via de opdrachten die ze er uitvoeren voor bedrijven krijgen ze een degelijke opleiding en werkervaring mee. U kan een maatwerkbedrijf inschakelen voor bepaalde onderdelen van uw productieproces en heel wat andere diensten.

Lees meer over maatwerkbedrijven

Werknemers via artikel 60

Is uw onderneming sociaal geëngageerd en op zoek naar extra werkkrachten?
Dan is sociale tewerkstelling via artikel 60, § 7 van de OCMW-wet een interessant aanwervingskanaal voor uw bedrijf.

Lees meer over tewerkstelling via artikel 60

Tewerkstelling erkende vluchtelingen

Veel ondernemers kampen met moeilijk in te vullen vacatures. En veel geschoolde vluchtelingen vinden moeilijk de weg naar een job. Ze kunnen elkaar helpen.

Lees meer over werken met vluchtelingen

Deel deze pagina: