Waar?

In Antwerpen staan vier raffinaderijen die brandstoffen produceren en basisproducten leveren aan de petrochemische industrie. De chemische bedrijven zijn geconcentreerd in de haven, waar bijna alle belangrijke chemische bedrijven een belangrijke productiefabriek hebben.

Waarom investeren?

Clustereffect

De bedrijven in de Antwerpse olie- en chemiecluster zijn sterk met elkaar verbonden.  Doordat ze producten, energie, nutsvoorzieningen, diensten en mensen met elkaar delen, kunnen ze extra inzetten op efficiëntie.

Logistiek

De haven van Antwerpen is een logistieke draaischijf voor de (petro)chemische industrie. Ze biedt een aantal unieke voordelen zoals de vlotte bereikbaarheid over water, performante logistieke bedrijven en uitstekende achterlandverbindingen via weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding.

Gespecialiseerde werknemers

Antwerpen heeft een lange traditie in de olieindustrie en chemische industrie. Daardoor is het er gemakkelijker om ingenieurs, procesarbeiders en onderhoudstechnici te vinden. Er zijn ook heel wat gespecialiseerde toeleveranciers gevestigd.

Innovatie

Innovatie in processen verhoogt de efficiëntie terwijl productinnovatie leidt tot vernieuwing en een sterkere concurrentiepositie. Antwerpse bedrijven zijn wereldwijd koploper op het vlak van efficiëntie en duurzaamheid. Catalisti (de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen) werkt aan duurzame innovatie.

Overheidssteun

De stad Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf slaan de handen in elkaar om de chemische industrie sterk te ondersteunen. Het Vlaams Gewest heeft de chemie erkend als een strategische sector.

BlueChem Kickstart Fund

Antwerpen heeft de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, een sterke economische motor. De stad Antwerpen en BlueChem willen innovatie en ondernemerschap in duurzame chemie verder stimuleren. BlueChem ontzorgt groeibedrijven zodat ze kunnen focussen op chemie van de toekomst. Daarom biedt BlueChem een aantal diensten aan voor startups: juridisch en financieel advies op maat, een zakelijk netwerk van chemische bedrijven en kennisinstellingen, expertise maar ook de juiste infrastructuur zoals laboratoria.

Voor de inrichting van labo's in BlueChem en de aankoop van labomateriaal voorziet stad Antwerpen een financiële ondersteuning: het BlueChem Kickstart Fund.

Welke kosten worden gesubsidieerd?

Kosten voor de inrichting van niet-ingerichte labo's in BlueChem: aankoop meubilair, toestellen, glaswerk,...

Bedrag

De maximale ondersteuning bedraagt 80% van de factuurbedragen (exclusief btw) met een maximum van 950,00 EUR/m².

Voor wie is deze financiële steun?

  • U huurt een niet ingerichte laboruimte in BlueChem en beschikt over een door beide partijen ondertekend huurcontract met BlueChem nv.
  • U dient bij stad Antwerpen een toelagedossier in conform de voorwaarden zoals opgenomen in het toelagereglement

Hoe aanvragen

Mail het toelagedossier naar joris.vandenbroeck@antwerpen.be en guido.muelenaer@antwerpen.be

Vragen?

Neem contact op met Joris Van den Broeck, projectmanager duurzame economie via joris.vandenbroeck@antwerpen.be of 0497 28 08 78

Deel deze pagina: