Haven van Antwerpen

© Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De Antwerpse haven is de tweede grootste haven in Europa. Het is een unieke locatie met nog tal van mogelijkheden tot investeringen.

De Antwerpse haven behandelt jaarlijks meer dan 200 miljoen ton cargo. Daarmee is ze de tweede grootste haven in Europa en de vijfde grootste in de wereld. De Antwerpse haven is multifunctioneel. Ze behandelt zowel containers, bulk als ro-ro. Daarnaast biedt de haven een uitgebreide logistieke dienstverlening: opslag, verpakking, behandeling, afwerking en verzending.

Troeven van de Antwerpse haven

  • Unieke ligging: 60% van EU-koopkracht in een straal van 500 kilometer
  • Extended Gateways naar alle uithoeken van Europa
  • Uitgebouwde multimodaliteit met water, spoor, weg en pijpleidingen
  • Zeer hoge arbeidsproductiviteit
  • Beschikbare ruimte: het Havenbedrijf geeft bijna 4000 hectare grond en kaaien in concessie
  • 550 hectare gespecialiseerde overdekte opslagruimte
  • Uitgebreide logistieke diensten
  • Groei in aanbod hernieuwbare energie
  • Continue investeringen in uitbreiding en modernisering

Diensten voor investeerders

De Investeringscel van het Havenbedrijf Antwerpen helpt nieuwe investeerders met allerlei soorten advies.

Uniek Loket Haven

Alle bedrijven op de rechteroever van de Antwerpse haven en gevestigd op het grondgebied van stad Antwerpen kunnen vergunningsaanvragen en meldingen inzake milieu en stedenbouw indienen bij het Uniek Loket Haven.

Samenwerking: Port of Antwerp-Bruges

Na jarenlange gesprekken is er een akkoord over het samengaan van de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar een wereldhaven van de toekomst, die economie, mens en klimaat verzoent.
Lees meer.

Delen