Belasting op overnachtingen in toeristisch logies

Baat u een toeristisch logies uit in stad Antwerpen? Dan betaalt u hiervoor een belasting per persoon en per nacht (= city taks).

Wat?

 • De belasting wordt per kwartaal bepaald op basis van het aantal overnachtingen in de loop van dat kwartaal.
 • Deze belasting geldt voor elke overnachting in een verblijf voor toeristen (in eender welke vorm) dat wordt aangeboden op de toeristische markt of dat werd aangemeld bij Toerisme Vlaanderen en een erkenning heeft ontvangen. Voorbeelden zijn gastenkamers, B&B's, hotels, vakantielogies, vakantiewoningen en campings.
 • Een toerist is elke persoon die verblijft op een andere dan zijn alledaagse omgeving. Het gaat dus niet enkel om vrijetijdstoerisme, maar ook om zakenreizen.

Aangifteplicht

 • Er geldt een aangifteplicht per kwartaal. U vermeldt het totaal aantal overnachtingen die hebben plaatsgevonden in het afgelopen kwartaal en doet dit binnen de 14 dagen na afloop van elk kwartaal. Maak een onderscheid tussen overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar en andere overnachtingen.
 • Doe zelf een aangifte ten laatste 14 dagen na afloop van elk kwartaal.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • Voor overnachtingen in terreingerelateerde logies bedraagt de belasting 1,05 euro per toerist en per overnachting.
 • Voor overnachtingen in kamergerelateerde logies bedraagt de belasting 2,8 euro per toerist en per overnachting.

Vrijstellingen

 • Overnachtingen in een toeristisch logies dat als verblijf erkend is in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van Toerisme voor Allen.
 • Overnachtingen van toeristen jonger dan 12 jaar.

Hoe betalen?

 • U ontvangt per kwartaal een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Doorrekenen aan de toerist

 • Exploitanten die btw-plichtig zijn, moeten 6% btw aanrekenen bij de doorrekening van de belasting aan de toerist op grond van artikel 26 WBTW.
 • Exploitanten die vrijgesteld zijn van btw, moeten enkel het tarief (excl. btw) aanrekenen. Op hun factuur moet, conform de btw-verplichtingen, vermeld staan:
  'Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.'
 • De toeristenbelasting, inclusief btw, moet apart vermeld worden op de rekening aan de klant.
Belasting toerist (excl. btw) btw Totaal door te rekenen aan toerist (incl. btw)
2,8 euro 0,168 euro 2,97 euro (na afronding)
1,05 euro 0,063 euro 1,11 euro

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51.

 

 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren