Belasting op vaste, dynamische - en steigerdoekreclame

U betaalt een belasting aan stad Antwerpen voor vaste-, dynamische- en steigerdoekreclame. Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting op zaakgebonden vaste-, dynamische- en steigerdoekreclame verschuldigd.

Vaste reclame

Wat?

Voorbeelden van vaste reclame:

 • uithangbord aan uw zaak
 • melding op zonnescherm of glasraam
 • banier, vlag of reclamebord
 • aanplakbord met wisselende reclameboodschappen
 • immobord

Indien de reclame wordt weergegeven op een LED-, LDC-, OLED-, PLASMA-,.. scherm, valt de reclame onder de dynamische reclame.

Staat uw vorm van reclame niet in deze opsomming? Dan leest u in het belastingreglement (.pdf) of deze belasting ook voor u geldt.

Opgelet! Soms hebt u een omgevingsvergunning nodig vooraleer u vaste reclame kan aanbrengen.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. Daarbij vermeldt u de plaats en de oppervlakte van de reclame.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan kan u zelf aangifte doen.
 • Doe zelf aangifte binnen de 30 dagen van elke nieuw aangebrachte reclame of elke wijziging.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Doe hier uw aangifte.

Tarief

 • De belasting op vaste reclame bedraagt 50 euro per m², met een minimum van 75 euro.
 • De belasting op dynamische bedraagt 150 euro per m², met een minimum van 150 euro.
 • De belasting geldt voor het hele jaar ongeacht de datum van plaatsing of verwijdering.
 • De belastbare oppervlakte is de oppervlakte die voor reclame gebruikt kan worden.

Vrijstellingen

 • De eerste m² reclame die alleen de naam en de aard van de zaak vermeldt, is vrijgesteld van belasting op voorwaarde dat u maar 1 reclamebord heeft op het grondgebied van de stad.
 • Vanaf 2015 vallen horecazaken onder de belasting op horeca en is vaste reclame die gebruikt worden voor de horecazaak vrijgesteld van vaste reclame.
 • Zaakgebonden vaste reclame is vrijgesteld indien deze gevestigd is op het adres van een vestiging die maximum 50m² groot is. Enkel de reclame die gemaakt wordt met als doel de verkoop te bevorderen van producten en/of diensten van de belastingplichtige van deze vestiging komt in aanmerking.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Steigerdoekreclame

Wat?

U betaalt een belasting voor de reclame op een zeildoek dat aan de gevel van een gebouw hangt tijdens werken.

Opgelet! U heeft een omgevingsunning nodig om reclame te mogen bevestigen op een werfafsluiting op de openbare weg.

Aangifteplicht

 • U doet aangifte bij de dienst financiën vóór de plaatsing en vermeldt daarbij de oppervlakte van het steigerdoek, de locatie en de periode.
 • Als u geen correcte aangifte doet, kan de belasting worden vastgesteld met verhoging. Via een controle ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Tarief

 • U betaalt 50 euro per m² per jaar. 
 • Hangt u de reclame minder dan een jaar omhoog? Dan rekenen we enkel elke begonnen maand aan.
 • Elk deel van een m² wordt als een volledige m² aangerekend.

  Voorbeeld:
  Een steigerdoek van 19,5 m² hangt 3 maanden op een bepaald adres.
  De belasting bedraagt: 20 m² x 50 euro per m² x 3/12 = 250 euro

Vrijstellingen

 • Een steigerdoek zonder reclameboodschap, waar op een maximale oppervlakte van één m² enkel de handelsbenaming van de belastingplichtige, de aard van zijn werkzaamheden, eventueel de naam van de bouwheer, architect, aannemers en verdere praktische gegevens zoals verantwoordelijke voor signalisatie worden vermeld, is niet belastbaar.
 • U betaalt geen belasting voor (het gedeelte van) een steigerdoek met een afdruk van de achterliggende gevel.

Hoe betalen?

 • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51.

 

 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen