Belasting op taxidienst en verhuurdienst met chauffeur

Indien u een taxivergunning heeft van de stad Antwerpen, toegekend vóór 1 januari 2020, dan betaalt u een jaarlijkse belasting afhankelijk van het aantal voertuigen.

Indien u een vergunning heeft verkregen voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en/of voor de aflevering van een bestuurderspas (vanaf 1 januari 2020), betaalt u een retributie. Meer info hierover vindt u in het retributiereglement.

 

Vrijstellingen

De vergunning die vervalt in het aanslagjaar is vrijgesteld van de belasting indien er een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt aangevraagd én afgeleverd in hetzelfde aanslagjaar.

Tarief

Vanaf 2021 bedraagt het tarief 400,00 EUR per jaar en per voertuig vermeld in de exploitatievergunning. Indien een voertuig zowel is opgenomen in de vergunning van een taxidienst als in de vergunning van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder, wordt de belasting voor dat voertuig slechts éénmaal toegepast.

Hoe betalen?

  • U ontvangt een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen

Sectoren