Belasting op leegstaande woningen en gebouwen

De stad Antwerpen houdt een leegstandsregister bij van woningen en gebouwen en heft jaarlijks een belasting.  

Delen