Belasting op huis-aan-huisreclame

Voor het huis aan huis verspreiden van reclamebladen of gelijkaardige producten is een belasting verschuldigd aan stad Antwerpen.

Wat?

U betaalt een belasting op de huis-aan-huisverdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk, reclamebladen, stalen, monsters of gelijkaardige producten met een publicitair doel.

Bij deze bedeling moet u het politiereglement respecteren. Zo is het verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen op adressen waar duidelijk kenbaar is gemaakt dat dit niet gewenst is.

Wie betaalt de belasting?

De uitgever betaalt de belasting. Als deze niet gekend is, betaalt de persoon onder wiens (handels)naam of logo de publicatie verspreid wordt.

Aangifteplicht

  • De belastingplichtige doet zelf aangifte, tenminste 3 werkdagen voor elke bedeling.
  • Als u geen aangifte doet, dan bepaalt de stad de belasting op basis van het aantal gekende brievenbussen, zie artikel 7 van het belastingreglement (.pdf).

Vul uw aangifte in

Tarief

  • De belasting bedraagt 0,9 euro per 100 verspreide exemplaren.
  • De minimumaanslag is 75 euro per bedeling.

Hoe betalen?

  • U ontvangt na de bedeling een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen