Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren

Gebruikt u drijfkracht, hefkracht of motoren in uw onderneming of als vrije of zelfstandige ondernemer? Dan betaalt u jaarlijks een belasting aan stad Antwerpen. Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren verschuldigd.

Wat?

 • Deze belasting is van toepassing op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine.
 • Het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. U geeft dus zelf aan welke motoren uw bedrijf gebruikt.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf een aangifte, ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Aannemers met een werf op het grondgebied van de stad

Aannemers die hun maatschappelijke zetel buiten het grondgebied van de stad Antwerpen gevestigd hebben, zijn de belasting verschuldigd voor het belastbaar vermogen van iedere werf van om het even welke aard, die gedurende een ononderbroken tijdvak van minstens drie maanden op het grondgebied van de stad gevestigd is.

Verminderingen en vrijstellingen

 • In uitzonderlijke gevallen kan uw onderneming een belastingvermindering krijgen. De voorwaarden vindt u in artikel 4.2 van het belastingreglement (.pdf).
 • Op bepaalde motoren betaalt u geen belasting, bijvoorbeeld op voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen en enkel voor personen- en goederenvervoer gebruikt worden. De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in artikel 4.1 van het belastingreglement (.pdf).
 • Deze verminderingen en vrijstellingen moet u zelf aanvragen.
 • Horecazaken vallen onder de belasting op horeca. Motoren die gebruikt worden voor en in de horecazaak, zijn vrijgesteld van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren.
 • Motoren die geïnstalleerd zijn op hetzelfde adres van een vestiging van een belastingsplichtige - voor zover deze vestiging volgens het belastingsreglement op een vestiging een oppervlakte heeft van maximum 50 m² - zijn vrijgesteld. 
 • Voor alle bepalingen rond vrijstellingen en verminderingen: zie artikel 4 van het reglement.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51. 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen