Onze arbeidsmarkt kampt met vacatures die maar niet ingevuld raken – je bedrijf misschien ook. Een sociale tewerkstelling via artikel 60,§ 7 is een krachtig instrument om mensen aan het werk te helpen. Het geeft mensen kansen op werkervaring en ondersteunt tegelijk jou als werkgever. Werk blijft één van de meest duurzame manieren om armoede te bestrijden.

De stad Antwerpen begeleidt OCMW-klanten in  een werkervaringstraject via artikel 60,§ 7 intensief, zodat ze een meerwaarde zijn voor je bedrijf en op termijn met een vast contract aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt.

Voor jou als werkgever blijft de loonkost beperkt want het gaat om een gesubsidieerde tewerkstelling. Je betaalt enkel het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidies. Onze klant doet werkervaring op, terwijl je bedrijf zijn sociaal engagement toont. De win-win ligt voor de hand.

Een OCMW-klant tewerkstellen in je bedrijf lijkt misschien niet meteen de meest evidente stap. Maar het loont zeker de moeite. Want veel werkervaringsklanten zijn zeer gemotiveerd om te werken. Op deze webpagina leggen we je uit hoe je bedrijf een klant van OCMW Antwerpen kan tewerkstellen via artikel 60,§ 7.

Sociale tewerkstelling artikel 60: een goede zet

Ondernemers gaan steeds vaker op zoek naar manieren om hun bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde manier uit te bouwen. Zorg dragen voor het milieu is één manier. Zorg dragen voor mensen ook. Een tewerkstelling via artikel 60, § 7 is een maatregel die daaraan tegemoet komt.

Een tewerkstelling via artikel 60, § 7 maakt gebruik van overheidssubsidies. Daardoor blijft de loonkost voor jou als werkgever beperkt. Je betaalt enkel het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidies. Het OCMW is ook de juridische werkgever van de klant. Arbeidsongevallen en loonadministratie zijn de verantwoordelijkheid van stad/OCMW Antwerpen.

Vóór, tijdens en na de tewerkstelling zorgt een deskundig medewerker voor begeleiding. Dat kan gaan om het maken en opvolgen van afspraken, taalcoaching op de werkvloer, arbeidsattitudes, enzovoort. Zo worden de werkzoekenden intensief klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt.

De stad Antwerpen heeft een toegewijd team van medewerkers dat mensen zorgvuldig screent op hun vaardigheden. Zo zoeken zij de juiste match tussen werknemer en werkgever.
Wil je samen met meer dan 100 andere werkgevers onze werkervaringsklanten nieuwe kansen en vooruitzichten geven? Wie weet wordt de klant na een tijdje onmisbaar voor je eigen organisatie.

Lees onze brochure over sociale tewerkstelling artikel 60, § 7

“We sturen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de goede richting.”

FluxGO zet werkervaringsklanten in voor schoonmaakopdrachten. "Er zijn financiële voordelen maar vooral het maatschappelijke aspect is belangrijk voor ons: zij bieden ons hun gewaardeerde inzet én als bedrijf zijn we maar wat trots om ze kansen te geven."

Lees meer

‘Werkervaringsklanten tewerkstellen biedt ook kansen voor de werkgever’

Dankzij bemiddeling van het OCMW kon Rasha via de sociale tewerkstellingsmaatregel artikel 60 starten bij Mervat.

Lees meer

Wat is tewerkstelling via artikel 60?

De naam ‘artikel 60-tewerkstelling’ verwijst naar artikel 60 paragraaf 7 van de OCMW-wet. Het sociale tewerkstellingsstatuut (artikel 60, § 7) geldt voor OCMW-klanten met recht op maatschappelijke integratie die professioneel activeerbaar zijn.

Lees meer

Waarom tewerkstelling via artikel 60?

Stad/OCMW Antwerpen heeft een wettelijke opdracht: zorgen dat elke Antwerpenaar een menswaardig bestaan heeft.

Lees meer

Voordelen voor jou en de klant

Een tewerkstelling artikel 60, § 7 heeft veel voordelen, zowel voor jou als werkgever als voor  de werkervaringsklant.

Lees meer

Digitale info voor werkgevers artikel 60

Je bent een ondernemer die medewerkers inzet via stad Antwerpen met het systeem van sociale tewerkstelling artikel 60, § 7, of heeft interesse om dat te doen? Je vindt digitaal alle info op de website van Ondernemen in Antwerpen.

Lees meer

Hoe kan Atlas een meerwaarde zijn voor jou als werkgever?

Is taal een knelpunt op de werkvloer? Verloopt de communicatie tussen de instructeur en de anderstalige werknemer soms moeilijk? Dan kan Atlas een belangrijke partner voor je zijn.

Lees meer

‘Toegevoegde waarde creëren is onze kernambitie voor onze fietsen én voor onze werknemers’

Via sociale tewerkstellingsmaatregel artikel 60 kon George eerst aan de slag bij Werkmmaat als fietshersteller. ‘Dat was nieuw voor mij’, vertelt hij. 

Lees meer

Benieuwd wat sociale tewerkstelling artikel 60 voor je bedrijf kan betekenen?

Overtuigd van de voordelen voor jou en voor de werkervaringsklant?

Neem contact op met de Werkgeverscel van stad Antwerpen - Activering

Neem contact met ons op

We geven je graag meer uitleg over het verloop van een werkervaringstraject. En maken een afspraak met jou om samen de mogelijkheden binnen je bedrijf te bekijken.

Deel deze pagina: