Werken aan het openbaar domein

Werkt u aan de infrastructuur van het openbaar domein, voert u nutswerken uit of ontwerpt uw bedrijf nieuwe straten en pleinen voor stad Antwerpen? Dan moet u zich houden aan de code voor infrastructuur- en nutswerken en het draaiboek openbaar domein.

Herstellen van het openbaar domein

Plaatst u nieuwe nutsleidingen of herstelt u het voetpad na graafwerken? Dan volgt u de code voor infrastructuur- en nutswerken langs stadswegen (.pdf).

Deze gids legt de afspraken vast die u moet naleven om een werf te starten op het openbaar domein van de stad Antwerpen. U vindt er een stappenplan dat u begeleidt van het begin van de werking, via de uitvoering tot het opleveren. De code geeft mee welke aanvragen u moet indienen en over welke vergunningen u moet beschikken. Ze geeft richtlijnen voor signalisatie van de werf en veiligheid, alsook de herstelling van eventuele schade.

Nieuwe straten en pleinen kwaliteitsvol ontwerpen

Het draaiboek openbaar domein (.pdf)* helpt ontwerpers om doordachte keuzes te maken bij het ontwerpen van nieuw of vernieuwd openbaar domein. Deze handleiding werd op maat van de stad en de districten uitgewerkt.

In het draaiboek vindt u schema’s die de best mogelijke materialen en afmetingen van straten, fietspaden, voetpaden en ander openbaar domein verduidelijken. Ingenieurs en tekenaars die deze raadgevingen consequent toepassen, verhogen de leesbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van het openbaar domein aanzienlijk. Gebruikers zullen bijvoorbeeld de opbouw van een kruispunt beter kunnen inschatten, maar ook de efficiëntie in onderhoud van dit gelijkvormige openbaar domein zal er op vooruitgaan.

Om deze richtlijnen te laten naleven, neemt de stad steeds in de overeenkomsten met uw bedrijf de toepasselijke delen op.

Straatmeubilair ontwerpen of plaatsen

Fietsenstallingen, banken, vuilbakken, bloembakken. Op het openbaar domein staat divers meubilair. De stad koos ervoor om dit straatmeubilair in een catalogus (.pdf) te verzamelen, om op die manier kwaliteit, herkenbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid na te streven. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen ontwerpers afwijken van deze catalogus.

 

Om het straatmeubilair in Antwerpen een gelijkaardige look en feel te geven, besloot de stad om alles te laten uitvoeren in een kleur die gekend staat als ‘stadsgrijs’. Deze warm grijze kleur wordt op metalen onderdelen toegepast en voorzien van een anti-graffiti coating die de materialen duurzamer moet maken. Bekijk de technische eisen voor de poederlak (.pdf).

 

Om deze richtlijnen te laten naleven, neemt de stad steeds in de overeenkomsten met uw bedrijf de toepasselijke delen op.

* Heb je moeilijkheden om de inhoud van dit rapport goed te begrijpen? Mail naar (Jo.VandeVelde@antwerpen.be). Intussen werken wij verder aan een goed leesbaar bestand.

Delen

Sectoren