Overzicht van bestekken

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen. Klik op het besteknummer wanneer u meer informatie wenst of wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de opdracht. Al deze gepubliceerde opdrachten kan u ook terugvinden op e-Notification.

 

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

 

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Donderdag 22 april 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01603
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de levering van relatiegeschenken
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2021_01613
   Onderwerp: Restauratie van het Brouwershuis, Antwerpen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Donderdag 6 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01539
   Onderwerp: Nieuwbouw jeugdcentrum - Park Groot Schijn
   Type: openbare procedure
 • Vrijdag 7 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01648
   Onderwerp: Wegeniswerken Van Veerlehofstraat, Merksem
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Maandag 10 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01477
   Onderwerp: Boekenaanbod in de bezoekerscentra van de stad Antwerpen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Woensdag 12 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01545
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het transport en verwerking van ingezamelde matrassen volgens Vlaamse wetgeving (OVAM-Valumat)
   Type: openbare procedure
 • Maandag 17 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01566
   Onderwerp: Wegeniswerken Jan Olieslagersstraat
   Type: openbare procedure
 • Woensdag 19 mei 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01405
   Onderwerp: Raamovereenkomst plaatsen straatmeubilair
   Type: openbare procedure

Delen