Overzicht van bestekken

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen. Klik op het besteknummer wanneer u meer informatie wenst of wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de opdracht. Al deze gepubliceerde opdrachten kan u ook terugvinden op e-Notification.

 

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

 

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Maandag 27 september 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01675
   Onderwerp: Godshuis "de Fraula", Totaalrenovatie
   Type: openbare procedure
 • Dinsdag 28 september 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01582
   Onderwerp: Aanleg van bemalingsleiding tussen Den Bell en Stadsparkvijver
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2021_01684
   Onderwerp: Eenmalige aankoop van signalisatie aanhangwagens, met onderhoud en herstellingen op afroep
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Donderdag 30 september 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01549
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor procesondersteuning bij de werking rond klimaat en leefmilieu
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2021_01758
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het samenstellen van een pool leveren van vaste planten
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2021_01782
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het samenstellen van een pool voor het leveren van houtige gewassen met uitzondering van bomen, voor aanplant op openbaar domein
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2021_01840
   Onderwerp: Ontwerp, levering en plaatsing met betrekking tot de realisatie van de tentoonstelling “Thuis” in het MAS
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Dinsdag 5 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01556
   Onderwerp: Eénmalige aankoop van 2 mobiele podia met tribune met onderhouds-, herstel- en wisselstukkencontract
   Type: openbare procedure
 • Woensdag 6 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01548
   Onderwerp: Raamovereenkomst geïntegreerde onderhoudsprojecten, piloottrajecten duurzaamheid/innovatie en technische onderhoudsbestekken
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Dinsdag 12 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01590
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan schepen en kranen MAS-collectie
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Woensdag 13 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01628
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het inzamelen en ophalen van vlakglas op de recyclageparken van de stad Antwerpen en afvoer naar een erkende verwerker
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Vrijdag 22 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01741
   Onderwerp: Wegeniswerken Hoogstraat
   Type: openbare procedure
 • Maandag 25 oktober 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2021_01869
   Onderwerp: Externe consultants Programma manager en administratief ondersteunend projectmedewerker (PMO) voor het stadsbrede project upgrade S/4HANA
   Type: openbare procedure

Delen