Toeleiding sinds 1 juni 2018

In functie van de integratie tussen OCMW en Stad bogen werkgroepen binnen de nieuwe bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening zich over het activeringtraject van klanten met recht op leefloon.

Begin februari startte er binnen Activering een nieuwe werkgroep. Die werkgroep:

 • schreef een nieuw profiel voor deskundige toeleiding: arbeidsbegeleider (Maatschappelijke Hulp) en selecteur (Activering) zijn samengevoegd tot een nieuwe functie.
 • herschreef het bestaande profiel voor deskundige Werkgeverscel:
    -  tekende een nieuwe toeleidingsflow uit
    -  gaf de Indiceringscel vorm
  De Indiceringscel gaat na of iemand erkenning krijgt voor een arbeidsbeperking en rechten kan krijgen op basis van die erkenning.
 • regelde de administratieve ondersteuning voor de organisatie van de oriëntatiesessies. 
  Oriëntatiesessies geven informatie over het traject van de werkervaringsklant en bekijken een eerste keer welke jobrichting het best bij de klant past.

Waarom een nieuwe toeleiding?

1. Vereenvoudiging van de flow (minder tussenstappen) en korter toeleidingstraject

 • Vroeger had de klant een gesprek in een sociaal centrum met de arbeidsbegeleider.
 • Nu ziet de klant de deskundige toeleiding in groep op een oriëntatiesessie. Daar gebeurt meteen de eerste screening over welke jobrichting de klant uit kan.
 • Na die klassikale oriëntatiesessies heeft de deskundige toeleiding mogelijk nog een of enkele verfijnende gesprekken met de klant.

2. Nauwere samenwerking door centralisatie

 • De deskundigen toeleiding en de Werkgeverscel zitten samen in de Tuinbouwstraat.
 • Daardoor is hun werking maximaal op elkaar afgestemd.

De Werkgeverscel beslist op basis van het advies van de deskundige toeleiding met welke vacature de klant het best matcht.
Door die nauwere samenwerking met de toeleiding:

 • kan ze openstaande vacatures bij werkgevers nauwer opvolgen en gerichter invullen
 • ontstaat een betere afstemming tussen de klant en de openstaande vacature bij de werkgever

3. Optimalisatie
Twee functies (arbeidsbegeleider en selecteur) worden een: deskundige toeleiding.

Wat betekent dat voor u als werkgever van artikel 60’ers?

Mogelijk wijzigt uw contactpersoon binnen de Werkgeverscel. 

De puzzel die we daarvoor leggen is groot. Daarom kunnen we binnenkort pas gericht communiceren en elke werkgever apart informeren over de mogelijke wijziging.
Met dit bericht geven we u alvast het grotere plaatje mee.

Even opfrissen: Wie doet wat?

Lees er alles over op deze pagina.

Delen