Een horecazaak

Als je in stad Antwerpen een hotel, logies, café, restaurant of discotheek opent, dan moet je enkele vergunningen aanvragen. De stedelijke vergunningen kan je met 1 formulier aanvragen. 

De ondernemingsvergunning bundelt meerdere vergunningen in 1 aanvraag. Je kan volgende vergunningen en toelatingen samen aanvragen:

 • drankvergunning
 • opening van een publiek toegankelijke inrichting melden (brandveiligheid)
 • aanvraag om af te wijken van het sluitingsuur in Antwerpen-Noord
 • terrastoelating
 • toelating voor uitstalling
 • uitbatingsvergunning (voor een shishabar, club-vzw…)

Ondernemingsvergunning aanvragen

Deze gecombineerde aanvraag maakt het voor jou gemakkelijker om de vergunningen aan te vragen die je nodig hebt om een horecazaak te starten in stad Antwerpen. Jij vult 1 formulier in, wij starten de procedure op voor alle gevraagde vergunningen en toelatingen. 

 • Dien je aanvraag op tijd in. De volledige procedure neemt 60 tot 90 kalenderdagen in beslag, afhankelijk van welke vergunningen en toelatingen je nodig hebt. De procedure start vanaf de datum dat je aanvraagdossier bij de stad volledig is. In uitzonderlijke omstandigheden kan de procedure verlengd worden met 60 kalenderdagen. Jouw dossierbeheerder informeert je wanneer het dossier klaar zal zijn.
 • Controleer of het pand een horecafunctie toelaat.
 • Registreer je onderneming als handelsonderneming bij een ondernemingsloket.
 • Registreer je pand als vestiging bij een ondernemingsloket. Voordat je vestiging opent, zal er een controle plaatsvinden om te zien of je aan richtlijnen voldoet. Heb je deze registratie minder dan 3 weken geleden aangevraagd? Voeg een bewijs van registratie van het ondernemingsloket toe.
 • Zorg ervoor dat je voldoet aan de brandveiligheidsnormen (zie richtlijnen politiecodex, Titel 5, Hoofdstuk 1) en aan de hygiënevoorwaarden (zie richtlijnen politiecodex, Titel 5, Hoofdstuk 3).
 • Als je een drankvergunning aanvraagt, moet je voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Zo mag je niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. Elke actieve zaakvoerder moet een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen. Inwoners van stad Antwerpen kunnen dat hier opvragen, anderen vragen het op bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. Kies bij je aanvraag voor het type uittreksel 'model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (596.1)'. Selecteer dan het type 'slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt (596.1-8)'. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Vraag een ondernemingsvergunning aan

Drankvergunning reizende drankslijterij

Wil je als ambulante handelaar (mobiele koffiebar, tapwagen, catering, markt enz.) sterke en/of gegiste dranken serveren, dan heb je een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente waar je maatschappelijke zetel van je onderneming gevestigd is. Ben je gevestigd in stad Antwerpen dan vind je alle informatie en het aanvraagformulier op de webpagina 'verkopen op of langs de openbare weg'.

Bedrijfsafval

Als horecazaak kan je je afval op verschillende manieren aanbieden. Bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met het huisvuil van gezinnen, kan op dezelfde manier worden aangeboden. Voor specifiek bedrijfsafval moet je een andere oplossing zoeken. Hier meer uitleg over de mogelijkheden.

Renovatietoelage

Een mooie horecazaak maakt je straat nog aantrekkelijker. Daarom geeft stad Antwerpen een toelage voor de renovatie van je handelspand gelegen in de stad Antwerpen én de districten. Je kan als uitbater of eigenaar deze toelage aanvragen voor de renovatie van een voorgevel of van een commerciële ruimte.

Hotel of andere logies?

Wil je een hotel of andere logies (een B&B, hostel, camping of vakantiewoning...) opstarten, lees dan hier de nuttige tips voor je begint. Ga je van start dan vind je alle informatie bij Toerisme Vlaanderen in het logiesdecreet.

Je betaalt een belasting als je een toeristisch logies uitbaat of een kamer verhuurt in stad Antwerpen. Hier lees je meer over deze belasting op overnachtingen in toeristische logies.

Discotheken, dansinrichtingen, nachtclubs

Wil je een discotheek, dancing of club beginnen dan opstarten dan vindt je de meeste informatie via Vlaanderen. Informatie over de Vlarem-wetgeving en milieuvergunning kan je opzoeken in de handige Vlarem-wegwijzer. Ben je van plan om een portier te plaatsen aan de ingang van je café of discotheek? Kijk dan zeker op deze website.

Wil je je horecazaak beveiligen door middel van camera’s? Voordat je deze installeert moet je eerst aangifte doen. Dat kan via de website van BeSafe.

Andere verplichtingen als horeca-uitbater

Behalve de stedelijke aanvragen heb je als horeca-uitbater ook andere verplichtingen zoals

Personeel in de horecasector

In de horeca zijn er voordelige maatregelen je personeelsbezetting uit te breiden:

Gelegenheidswerk

Je stelt sporadisch iemand tewerk en dit gedurende een maximaal aantal arbeidsdagen per jaar:

 • 50 dagen per kalenderjaar per werknemer
 • 200 dagen per kalenderjaar per werkgever

Flexi-job

Een werknemer met een hoofdberoep kan bijverdienen zonder daarvoor fiscaal belast te worden. Flexi-jobwerknemers betalen geen belastingen op hun loon maar bouwen wel sociale rechten op. Ook als flexi-job-werkgever is dit systeem  voordelig, want jij betaalt slechts een éénmalige patronale bijdrage van 25 procent. Meer lees je hier over tewerkstellen via het systeem flexi-job. Bijklussen is mogelijk voor gepensioneerden en bepaalde werknemers.

Overurenregeling in de horeca

Je kan een werknemer in de horeca tot 300 overuren per jaar uitbetalen. Dat betekent dat die werknemer die uren niet hoeft te recupereren. Als je als werkgever met een geregistreerde kassa (GKS) werkt, loopt het aantal op tot 360 overuren. Op die netto-overuren ben je geen persoonlijke socialezekerheidsbijdragen verschuldigd en moet er geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden. Het loon is ook niet onderworpen aan de personenbelastingen.

Nuttige informatie voor horeca-uitbaters

 

Contactgegevens

Tel: 
03 338 66 88

Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur

 

Delen

Sectoren

Thema's