Omgevingsvergunning aanvragen

Vanaf 1 januari 2018 worden vergunningsaanvragen enkel nog ingediend via het Omgevingsloket. Hiermee volgt de stad Antwerpen de nieuwe Vlaamse richtlijn om niet langer aparte vergunningdossiers in te dienen voor bouw-of milieuaanvragen, maar verloopt dit via één loket.

Wanneer u één van de onderstaande aanvragen, verzoeken, meldingen of mededelingen wil indienen bij de stad, dan verloopt dit vanaf 1 januari 2018 via het Omgevingsloket.

Voor wie?

 • Werken met architect of een aanvraag ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 (milieu): het Omgevingsloket moet gebruikt worden om een dossier in te dienen.
 • Werken zonder architect of meldingen voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten klasse 3 (milieu):
  • Optie 1: Digitale aanvraag via het Omgevingsloket
  • Optie 2: Aanvraagdossier op papier. Let wel, hiervoor wordt een administratieve kost van 75 euro aangerekend voor de verwerking van het dossier.

Welke dossiers dienen via het Omgevingsloket te worden ingediend ?

 • Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
 • Melding voor stedenbouwkundige handelingen en/of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
 • Aanvraag van een omgevingsgvergunning voor een nieuwe verkaveling.
 • Bijstelling van een bestaande verkaveling.
 • Verzoek tot bijstelling van bijzondere milieuvoorwaarden.
 • Melding van stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Meer info & de aanvraag indienen doet u hier

Op de officiële Vlaamse website van het omgevingsloket vindt u de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving en handleidingen.

Andere vergunningen of toelatingen te bekomen via de dienst milieuvergunningen

Bevoegdheid van stad Antwerpen

Het college van burgemeester en schepenen van stad Antwerpen is bevoegd voor

Bevoegdheid van andere overheden

Uniek Loket Haven

Ligt uw project in het Antwerpse havengebied op rechteroever? Neem dan contact op met het Uniek Loket Haven.

Tarieven

Belasting op hinderlijke inrichtingen

Als u een aanvraag doet voor een milieuvergunning (Vlarem), bodemsanering (Vlarebo), springstoffen, ioniserende straling, ondergrondse uitgravingen of pijpleidingen, dan moet u hiervoor een belasting betalen aan stad Antwerpen.

Het tarief is afhankelijk van het type vergunning of melding. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 2 van het belastingreglement (.pdf).

Na uw aanvraag of melding ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier. U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting

Dossiertaks

Bij het indienen van een milieuvergunningsaanvraag is een dossiertaks verschuldigd aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid. Zoals bepaald in art.5 §3, art. 49 §2 en art.51 §2 van VLAREM I dient een bewijs van betaling van de dossiertaks bij de vergunningsaanvraag of het beroepsafschrift gevoegd te worden.
Het tarief is afhankelijk van het type vergunning. U vindt de tarieven hier.

Kosten brandweer

De brandweer van Antwerpen voert controles inzake brandveiligheid uit wanneer deze wettelijk verplicht zijn of in opdracht van de burgemeester (bijvoorbeeld een adviesvraag in het kader van een milieuvergunning). De brandweer controleert of het betreffende gebouw aan de wetgeving voldoet en stelt een advies op. Meer informatie hierover vindt u hier.

Bekendmaking van milieuvergunningen

Overzicht van goedgekeurde milieuvergunningen.

Delen

Thema's