Belasting op een omgevingsvergunning

Je betaalt een éénmalige belasting op de omgevingsvergunning aan stad Antwerpen. Deze belasting omvat

(1) de belasting op de aflevering van een omgevingsvergunning 

(2) de belasting op de ontbrekende parkeerplaatsen

(3) de belasting op het bijkomend volume bij het bouwen, herbouwen en verbouwen van woningen en gebouwen

Delen